Archiwum

Cytat


Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość. Paul Tillich Elephantum et musca facis - robić z igły widły.
Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru. Alfred Hitchcock (zw. Hitch'em, 1899-1980)
Acta probant se ipsa - czyny świadczą same za siebie.
Do celu tam się wysiada. Lec Stanisław Jerzy (pierw. de Tusch-Letz, 1909-1966)
A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie niekłamaną radość - zaślubiny jego córki. Marcel Achard (1899-1974)